Way of Cooking Tonkatsu

Wait till you try my tonkatsu -- Chef Terazawa